Mar
20
1
Prokuratorzy blokują korespondencję w sprawie rządowej przestępczości

Prokuratorzy podporządkowani warszawskiemu rządowi blokują elektroniczną korespondencję prawną Fundacji Wolne Społeczeństwo w sprawach rządowej przestępczości przeciwko dziecku i rodzinie, korzystając ze skutków rządowych decyzji o blokowaniu gospodarki i usług pocztowych, podjętych zdaniem rządzących polityków dla zapobieżenia infekcjom wirusowym.

Prokuratury nie uznają (lub nie znają) elektronicznego podpisu osobistego złożonego za pomocą klucza wprowadzonego do polskiego “dowodu osobistego”.

Odpowiedź na wezwanie z prokuratury regionalnej (2020-03-16):

(Date: 20 Mar 2020 10:25:14 +0100.)

#26411598.fws

Adresaci:

Prokuratura Regionalna w Białymstoku

Sygn. akt: RP I Ds 22.2019

Wezwanie

W odpowiedzi na pismo pani Urszuli Kossakowskiej Fundacja Wolne Społeczeństwo (FWS) wzywa Prokuraturę do niezwłocznego powiadomienia pocztą elektroniczną, w szczególności w dniu dzisiejszym, czy zażalenie z dnia 2020-03-11 (26399170.fws), które w dniu jego sporządzenia zostało wysłane do Prokuratury nierejestrowaną przesyłką Poczty Polskiej oraz pocztą elektroniczną z podpisem elektronicznym, zostało Prokuraturze przekazane: (1) wraz z podpisem cyfrowym w pliku XAdES, oraz (2) z podpisem odręcznym w postaci papierowej?

Przesłanie wskazanego pisma (26399170.fws) z podpisem osobistym przedstawiciela FWS przedłożonym według standardu XAdES zaawansowanego podpisu elektronicznego wskazanego rozporządzeniem UE nr 910/2014 jest zgodnie z art. 12d ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. (ze zmianami) o dowodach osobistych czynnością wystarczającą do nadania pismu dalszego “biegu”.

Ukrywanie informacji o elektronicznym podpisaniu pisma i o przesłaniu pisma w postaci papierowej z podpisem odręcznym, będzie w przypadku braku odpowiedzi Prokuratury w dniu dzisiejszym na powyższe wezwanie przesłanką uznania, że Prokuratura, a w szczególności pani Urszula Kossakowska, poświadcza nieprawdę o przebiegu postępowania w celu poplecznictwa w popełnieniu przestępstwa rządowego w zakresie porwań dzieci i ich wykorzystywania.

FWS wykonuje w przedmiotowej sprawie zadania publiczne w ramach inicjatywy Civil Freedom Alliance (CFA). W przypadku niepodjęcia wnioskowanych działania we wnioskowanych terminach FWS nie uzna żadnych roszczeń w związku z przedmiotową sprawą oraz demokratycznymi i publicznymi działaniami CFA. Ochrona praw dziecka musi być prowadzona jawnie środkami demokratycznymi.

Odpowiedź na wezwanie z prokuratury rejonowej (2020-03-09):

(Date: 11 Mar 2020 15:26:44 +0100.)

#26398937.fws

Adresaci:

Prokurator Rejonowy
Prokuratura Rejonowa Poznań — Stare Miasto w Poznaniu

Fundacja Wolne Społeczeństwo wnosi o wyjaśnienie w terminie 24 godzin w postępowaniu dyscyplinarnym naruszenia art. 12d ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. (ze zmianami) o dowodach osobistych (ustawa) w postępowaniu Prok. Rej. Poznan St. M. o sygn, akt: PR 1 Ds. 486.2020, w odniesieniu do pisma z dnia 18 lutego 2020 r. (26367630.fws), dokonanego poprzez:

(1) bezzasadne nieuznanie podpisu;

(2) ukrycie w zarządzeniu z dnia 9 marca 2020 r. faktu podpisania zgodnego z art. 12d ustawy.

KOMENTARZE