Feb
27
0
Polish prosecutor’s unjustifiable refusal of legal child protection within the EU / Nieuzasadnialna prokuratorska odmowa ochrony prawnej dziecka w UE

The public prosecutor Dariusz Korneluk unjustifiably refused legal protection for Polish children and families within the European Union.
[Read more…]

Nov
30
1
The petitions for democratic election of the Commissioner for Children’s Rights in Poland / Petycje o demokratyczny wybór Rzecznika Praw Dziecka

The petitions to the Polish parliament for democratic election of the Commissioner for Children’s Rights in Poland have been filed (PDF). / Petycje do Sejmu i Senatu o demokratyczny wybór Rzecznika Praw Dziecka zostały formalnie wniesione (PDF):
[Read more…]

Nov
29
1
Petition concerning the legality of the Commissioner for Children’s Rights in Poland / Petycja w sprawie legalności Rzecznika Praw Dziecka

The higher chamber of the Polish parliament has been petitioned about the legality of the appointment of the Commissioner for Children’s Rights after one only cancidacy and no choice had been given to the lower chamber of the parliament (PDF):
[Read more…]

Nov
28
0
Does Poland have a legal president? / Czy Polska ma legalnego prezydenta?

Who knows if Poland has a legal President (PDF): / Kto wie, czy Polska ma legalnego prezydenta (PDF):
[Read more…]

Nov
28
0
Illegal appointment of the Commissioner for Children’s Rights in Poland / Nielegalne powołanie Rzecznika Praw Dziecka

FWS filed a protest against the illegal appointment of the Commissioner for Children’s Rights in Poland of 28 November 2023, condemning the lack of democratic choice with one only candidacy and without any discussion (PDF):
[Read more…]

Nov
27
0
For democratic election of the Commissioner for Children’s Rights in Poland / O demokratyczny wybór Rzecznika Praw Dziecka

FWS demands from the Polish parliament a democratic procedure of election of the Commissioner for Children’s Rights (PDF):
[Read more…]

Nov
10
0
Take Care of Maya / Zaopiekujcie się Mayą

A Florida civil court awarded Maya Kowalski and her family over $211 million in compensatory damages on Thursday after finding Johns Hopkins All Children’s Hospital (JHACH) liable on claims of malpractice, wrongful death, false imprisonment, battery, emotional distress, and fraudulent billing. www.insider.com (2023-11-09).
[Read more…]

Sep
07
1
Political manipulation through the National Council of Judiciary in Poland

FWS demands from the National Council of Judiciary in Poland a substantive cooperation with the civil society against the political manipulation visible in the present activity of the Council:
[Read more…]

Sep
05
0
Constitutional right to decide about health protection in Poland

The FWS observes (28230202-fws-pp) that the Polish health ministry does not respect everyone’s right to decide about her or his own health protection. Additionally the ministry attempts to issue a regulation without [Read more…]

Aug
28
0
My foreign mother. Adoptees in search for their families

The “Arte” television shows the scale of the child adoption crime in the European Union: “Meine fremde Mutter. Adoptionskinder suchen ihre Familie”.
[Read more…]

Aug
28
1
Next victims of the crime of false child adoption in the USA

The false “adoption”: the TV Channel “Euronews” reports about the victims of a falsified “adoption” — child trafficking from Chile to the USA. [Read more…]

Aug
28
0
Information for the National Council of the Judiciary in Poland

Fundacja Wolne Społeczeństwo (FWS) has been notified that the National Council of the Judiciary (KRS, Krajowa Rada Sądownictwa) in Poland may organize a meeting with the FWS in connection with the FWS’s proposals made on 23 and on 24 August 2023. The meeting’s time has not been decided. [Read more…]

Aug
25
0
Kolejne dziecko zamordowane wskutek politycznego blokowania ochrony rodziny

Fundacja Wolne Społeczeństwo (FWS) demokratycznie powiadamia polskich wyborców, że zamordowanie Sary, dziecka zabranego przez sąd polskiej matce i wydanego pakistańskiemu ojcu, jest kolejnym koszmarnym skutkiem umyślnego blokowania przez funkcjonariuszy polskiego państwa ochrony polskich rodzin. FWS apeluje o działania na rzecz unieważnienia Krajowej Rady Sądownictwa i polskich sądowh jako instytucji państwa, które nie działają zgodnie z art. 7 Konstytucji

[Read more…]

May
10
0
Violence feeds on silence / Przemoc karmi się milczeniem

https://www.rp.pl/prawo-dla-ciebie/art38447741-tragedia-kamila-niczego-nie-zmieni-polski-system-dziala-od-wypadku-do-wypadku

http://wolnespoleczenstwo.org/pl/udzial-polskich-sedziow-i-urzednikow-w-handlu-dziecmi/

[Read more…]