Apr
20
0
National Public Prosecutor in Poland refused to investigate the enforced disappearances of children / Prokurator Krajowy w Polsce odmówił śledztwa w sprawie wymuszonych zaginięć dzieci

The Polish National Public Prosecutor (being the head of the National Public Prosecutor’s Office and acting as the vice Public Prosecutor General) refused to open an investigation concerning the formal notification filed by Fundacja Wolne Społeczeństwo (FWS, Free Society Foundation) in March 2023 about child abductions concealed as “child adoption” and organized by functionaries acting as “judges” in Poland. The Prosecutor has been informed that the case should be classified as a crime of enforced disappearances of children. / Polski Prokurator Krajowy (będący kierownikiem Prokuratury Krajowej i działający jako zastępca Prokuratora Generalnego) odmówił śledztwa w sprawie formalnego zawiadomienia złożonego przez FWS w marcu 2023 r. o uprowadzeniach dzieci, skrywanych jako “adopcje dzieci” i organizowanych przez funkcjonariuszy działających jako “sędziowie” w Polsce. Prokurator został powiadomiony, że sprawa powinna być klasyfikowana jako zbrodnia wymuszonych zaginięć dzieci.

Has. dok. (PDF, HTTPS):