Mar
31
0
Wezwanie do zarządzenia referendum w sprawie stanu klęski żywiołowej w Polsce

Fundacja Wolne Społeczeństwo (FWS) wzywa do zarządzenia w Polsce powiązanego z najbliższymi wyborami prezydenckimi referendum ogólnokrajowego w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej oraz do egzekwowania odpowiedzialności karnej oraz cywilnej i majątkowej funkcjonariuszy publicznych winnych ograniczania dla własnych korzyści wbrew prawu konstytucyjnych praw i swobód obywatelskich i politycznych poza stanem nadzwyczajnym i bez demokratycznej konieczności, jak również winnych organizowania państwowej ochrony zdrowia na koszt obywateli, bez odszkodowania, w szczególności na szkodę obywateli polskich, którzy nie przekroczyli 60 roku życia i ich rodzin.

Pilna PETYCJA dot.: zarządzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie stanu klęski żywiołowej

Fundacja Wolne Społeczeństwo (FWS) wzywa Prezydenta Rzeczypospolitej do zarządzenia powiązanego z najbliższymi wyborami prezydenckimi referendum ogólnokrajowego w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej w Polsce, obejmującego następujące cztery PYTANIA REFERENDALNE:

(1) Czy popierasz wprowadzenie w Polsce od dnia pojutrzejszego na czas kolejnych 30 dni stanu klęski żywiołowej oraz związanych z nim konstytucyjnych zabezpieczeń praw obywateli wobec podwyższonego ryzyka choroby zakaźnej?

(2) Czy zgadzasz się na zakazanie Sejmowi uchwalania wszelkich przepisów ograniczających poza czasem stanu klęski żywiołowej wobec podwyższonego ryzyka choroby zakaźnej działalność gospodarczą lub swobodę poruszania się na terytorium Polski oraz na pozbawienie od dnia pojutrzejszego mocy obowiązującej wszelkich takich przepisów uchwalonych przez Sejm w 2020 r. i w latach następnych?

(3) Czy zgadzasz się na przekroczenie obowiązujących w 2019 r. prawnych ograniczeń zadłużania państwa oraz na dopuszczenie do utraty wartości pieniężnej złotego w Polsce większej niż w 2019 r.?

(4) Czy zobowiązujesz skarb państwa do poniesienia kosztu całkowitej spłaty zadłużenia obywateli wynikającego ze zobowiązań finansowych poczynionych przez nich przed dniem 31 marca 2020 r., których spłata była powiązana z działalnością gospodarczą lub pracą w Polsce przerwaną lub utraconą dnia 1 marca 2020 r. lub w dniach kolejnych tego roku?

FWS wzywa Prezydenta Rzeczypospolitej do podjęcia działań koniecznych do egzekwowania odpowiedzialności karnej oraz cywilnej i majątkowej: funkcjonariuszy publicznych winnych ograniczania dla własnych korzyści osobistych i politycznych wbrew prawu konstytucyjnych praw i swobód obywatelskich i politycznych poza stanem nadzwyczajnym i bez demokratycznej konieczności, w szczególności na szkodę obywateli polskich, którzy nie przekroczyli 60 roku życia; jak również funkcjonariuszy publicznych winnych organizowania na koszt obywateli, bez odszkodowania, państwowej ochrony zdrowia w Polsce i Unii Europejskiej wobec podwyższonego ryzyka choroby zakaźnej.

Adresaci:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (…)
Pan Andrzej Duda
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa
e-mail: listy_prezydent.pl, (…); fax.: (0048) 22 6952238

Marszałek Senatu (…), Prezydium Senatu
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kancelaria Senatu
ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa
e-mail: kontakt_senat.gov.pl

Wezwanie, s. 1.
Wezwanie, s. 2.
Wezwanie, PDF (A4).

#26427239.fws

Add comment

Fill out the form below to add your own comments