Jul
15
0
Pedofilskie lobby w rzekomej komisji antypedofilskiej

Fundacja Wolne Społeczeństwo (FWS) wzywa Sejm Rzeczypospolitej do odstąpienia w dniu 15 lipca 2020 r. w czasie 14 posiedzenia Sejmu 9 kadencji od czynności “powołania 3 członków Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15”,

na czas umożliwiający zbadanie zarzutów pomocnictwa i poplecznictwa Barbary Chrobak — kandydatki na członka wskazanej komisji — oraz innych członków sejmowego Zespołu Parlamentarnego “Dobro dziecka jako cel najwyższy”, który działał w Sejmie 8 kadencji, w zbrodni gwałtu i okaleczenia popełnionej na dziecku przez pedofila w USA po przestępczym wydaniu pedofilowi do USA pod pozorem “adopcji zagranicznej” dziecka mającego wyłącznie polskie obywatelstwo i objętego państwową opieką w Polsce.

FWS wystąpiła wobec umyślnego niewykonania zobowiązania rządzących partii politycznych Solidarna Polska oraz Prawo i Sprawiedliwość do likwidacji politycznego układu określonego przez wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego jako “raj dla pedofili” (”Kończy się raj dla pedofilów”), oraz podejrzenia działania w tych partiach politycznych nieformalnego lobby pedofili i sutenerów.

FWS wzywa Prokuraturę do przedstawienia Sejmowi oraz obywatelom Rzeczypospolitej, w terminie 7 dni od doręczenia Prokuraturze niniejszego wezwania, wyników postępowań z zawiadomień FWS oraz Stowarzyszenia Wolne Społeczeństwo (SWS) i innych organizacji społecznych o uprowadzeniach dzieci z Polski dokonywanych pod pozorem “adopcji zagranicznej” oraz pod pozorem rzekomej realizacji prawa Unii Europejskiej w sprawach rzekomych “rodzicielskich porwań dzieci”, jak również — z zawiadomień o działaniach nieformalnego lobby porywaczy dzieci w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz działaniach Zespołu Parlamentarnego “Dobro dziecka jako cel najwyższy” utworzonego przez to lobby w Sejmie 8 kadencji. FWS żąda w szczególności przedstawienia przez Prokuraturę analizy zawiadomień o przestępstwach przedstawionych w opracowaniu “Międzynarodowy system wykorzystywania polskich dzieci”, a także przedstawienia ustaleń dotyczących sabotażu postępowań sądowych w Łodzi i Katowicach, dokonywanego przez asystentkę Barbary Chrobak oraz występującego publicznie obok niej byłego sędziego działającego w roli adwokata celem ukrycia wykorzystywania dziecka i celem przeprowadzenia “adopcji” wbrew ustawie.[1]

FWS zawiadamia Sejm i Prokuraturę o dokonywanym poprzez przedstawienie kandydatury B. Chrobak podtrzymywaniu i rozwijaniu przestępczego politycznego układu określonego przez wiceministra sprawiedliwości P. Jakiego jako “raj dla pedofili”, w szczególności w związku z blokowaniem przez B. Chrobak (przewodniczącą) i przez jej zastępcę (wiceprzewodniczącego) w Zespole Parlamentarnym “Dobro dziecka jako cel najwyższy” czynności kontrolowania rządu przez Sejm. Blokowanie przez B. Chrobak i osoby współdziałające z nią sejmowego kontrolowania rządu w sprawach państwowych uprowadzeń dzieci było działaniem umyślnym po doręczeniu jej oraz jej zastępcy i innym członkom Zespołu wniosku o sejmową komisję śledczą wskazanego w poniżej cytowanym opracowaniu “Międzynarodowy system wykorzystywania polskich dzieci”:[2]

Dnia 20 lipca 2016 r. Stowarzyszenie Wolne Społeczeństwo przedstawiło posłom na Sejm Rzeczypospolitej wniosek o powołanie sejmowej komisji śledczej do spraw handlu polskimi dziećmi. Wniosek był uzasadniony raportem stowarzyszenia o handlu polskimi dziećmi zawierającym dokładny opis praktyki seksualnego wykorzystywania w USA dzieci przekazywanych pod opiekę osobom trzecim po “adopcji” zagranicznej, a także opisem zmieniania polskiego prawa celem ułatwienia eksportu dzieci. Raport przekazano wówczas także ministrowi sprawiedliwości.

Czy w lipcu 2016 r. można było jeszcze zapobiec zbrodni popełnionej na Joasi (imię zmienione) w USA dnia 9 sierpnia 2016 r., gdyby udało się wówczas dokonać rutynowej kontroli pobytu dzieci u właściwych opiekunów ustalonych orzeczeniem sądu o przysposobieniu?

Stowarzyszenie składało w Sejmie 20 lipca 2016 r. wniosek o komisję śledczą po długotrwałym bezskutecznym powiadamianiu polskich polityków i przedstawicieli organów polskiego państwa o zagrożeniu dzieci. W poprzednich miesiącach odbyły się spotkania stowarzyszenia w Sejmie z kierownictwem biura Rzecznika Praw Dziecka, oraz w ministerstwie sprawiedliwości z wiceministrem powołanym wówczas do spraw ochrony rodziny w odpowiedzi na wnioski stowarzyszenia. Miał on podjąć niezwłoczną współpracę ze stowarzyszeniem. Po spotkaniu i otrzymaniu dokumentów zerwał jednak kontakt ze stowarzyszeniem. Rzecznik Praw Dziecka nie podjął żadnego działania.

Dopuszczenie przez Sejm kandydowania poplecznika lub pomocnika w porwaniu dziecka z Polski i w zbrodni pedofilskiego gwałtu na dziecku do “państwowej komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15” można w związku z bezczynnością Sejmu w sprawie wniosku SWS o sejmową komisję śledczą traktować jako demonstracyjne poparcie Sejmu dla zbrodniarzy.

26579858.fws


[1] Asystentką (”społeczną”) poseł Barbary Chrobak była Grażyna Starzyńska działająca wówczas w Warszawie. Byłym sędzią występującym w roli adwokata obok Grażyny Starzyńskiej był Marcin Białecki działający wówczas w Łodzi.
[2] Zastępcą poseł Barbary Chrobak w Zespole Parlamentarnym “Dobro dziecka jako cel najwyższy” był poseł Paweł Skutecki.

Adresaci:

Sejm Rzeczypospolitej
Marszałek Sejmu
ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
e-mail: listy_sejm.gov.pl; fax.: +48 22 694-22-13

Prokurator Generalny
Prokuratura Krajowa
ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa
e-mail: biuro.podawcze_pk.gov.pl; fax.: (22) 12 51 471

Petycja dot.: czynów Barbary Chrobak, Pawła Skuteckiego, Grażyny Starzyńskiej, Marcina Białeckiego w zakresie “organizowania dostaw dzieci zamawianych celem wykorzystywania”, pomocnictwa w handlu ludźmi, łódzkich łowców dzieci

Add comment

Fill out the form below to add your own comments