Nov
28
0
Does Poland have a legal president? / Czy Polska ma legalnego prezydenta?

Who knows if Poland has a legal President (PDF): / Kto wie, czy Polska ma legalnego prezydenta (PDF):

Doc. keys: