Mar
21
0
Inicjatywa Otwartych Postępowań Sądowych

Fundacja Wolne Społeczeństwo podejmuje zadania w ramach “Inicjatywy Otwartych Postępowań Sądowych”, celem ujawnienia polskiego, niemieckiego i brytyjskiego bezprawia sądowego, w szczególności dotykającego dziecka i rodziny, wobec zablokowania przez polityków i sędziów formalnych działań prawnych w zakresie ochrony dziecka i rodziny.

W marcu 2020 r. organizacje społeczne nie mogą podejmować praktycznie żadnych działań prawnych wskutek histerii zagrożenia wirusowego szerzonej przez media i polityków, ograniczenia dostępności usług pocztowych oraz blokowania przez funkcjonariuszy państwowych korespondencji elektronicznej w związku z nieznajomością promowanego przez rząd od 10 lat “podpisu osobistego” albo w związku z chęcią powstrzymania zarzutów i krytyki ze strony społecznej. Jednocześnie narasta bezprawie urzędnicze i sędziowskie wymierzone w najsłabszych, w dzieci, kobiety, chorych. Politycy świadomie odgrywają dla sprawców tego bezprawia role popleczników. Nie ma podstaw oczekiwania, że żądania egzekwowania prawa zostaną wykonane.

Demokratycznie koniecznym jest zastosowanie wiedzy, którą wydobywają procesy rozkładu państwowego i społecznego:[1]

“Na poziomie mezo wygląda to w ten sposób właśnie, że rozpadają się struktury, wszystko rozsypuje się w proch na naszych oczach i ten proch po strukturach i instytucjach przeszłości ogranicza nasze widzenie. To jest jedna strona apokalipsy, czyli zniszczenie. Druga strona to, zgodnie ze źródłosłowem, objawienie. Apokalipsa oznacza, że ujawniają się rzeczy, które dotąd nie były widoczne, bo wszystko było dobrze obudowane strukturami i instytucjami. Teraz, ponieważ wszystko się rozsypało, widzimy, co jest pod spodem, a są to przeróżne rzeczy: przemoc, władza, różne okropieństwa, które teraz rzucają nam się w oczy, a których wcześniej nie widzieliśmy, chociaż cały czas tam były.”

“Inicjatywa Otwartych Postępowań Sądowych” ma na celu zapewnienie ochrony praw poprzez demokratyzację postępowań sądowych. Demokratyczny udział społeczny w ocenie stosowania prawa i odpowiedzialności sędziów oraz polityków za przestępstwa służy budowaniu praworządności.

2641331.fws

[1] Monika Kostera, “Rozmowa z Moniką Kosterą. Przetrwać interregnum”, w: “Solidarność 2.0 czyli demokracja jako forma życia”, red. Jan Sowa, Biennale, Warszawa 2019, s. 48.