May
10
0
Violence feeds on silence / Przemoc karmi się milczeniem

https://www.rp.pl/prawo-dla-ciebie/art38447741-tragedia-kamila-niczego-nie-zmieni-polski-system-dziala-od-wypadku-do-wypadku

http://wolnespoleczenstwo.org/pl/udzial-polskich-sedziow-i-urzednikow-w-handlu-dziecmi/

“Pamiętajmy, że przemoc karmi się milczeniem”

Zagrożenie w 2017 r. (2017-12-12, postulaty Stowarzyszenia Wolne Społeczeństwo)

(…) Nie spodziewamy się już ochrony praw dzieci przez sędziów. W samym tylko dniu 9 grudnia 2017 r. dwukrotnie słyszeliśmy o kierowaniu do orzekania w sprawach rodzinnych sędziów zdemoralizowanych. O konkretnym przypadku skierowaniu sędziego do orzekania w sprawach rodzinnych w ramach kary dyscyplinarnej za naruszanie prawa mówił publicznie tegoż dnia podczas wykładu organizowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich Bartosz Pilitowski kierujący Fundacją Court Watch Polska, która prowadzi obserwacje rozpraw sądowych. O powszechnej praktyce kierowania do orzekania w sprawach rodzinnych sędziów nie wykonujących zadowalająco swych obowiązków orzeczniczych w wydziałach karnych lub cywilnych mówił dnia 9 grudnia 2017 r. w programie TVP “Studio Polska” dziennikarz “Gazety Polskiej” Adrian Stankowski. (…)

Zagrożenie w 2023 r. (2023-05-09, protokół transmisji TVP Info)

Napis ekranowy: “PiS: apelujemy, byśmy nie byli obojętni w sytuacji krzywdy dziecka”.

Poseł partii Prawo i Sprawiedliwość:

(…) To po to są sądy rodzinne. Sama nazwa wskazuje, że zakres pracy takiego sądu skupia się na działaniach na rzecz rodziny. Tutaj sąd był informowany o tym, że w tej rodzinie dzieje się coś złego. Niestety kilkakrotnie odrzucił wniosek, także bardzo ważnej instytucji, jaką jest instytucja pomocy społecznej, która w swoim zakresie właśnie ma obszar opieki, szczególnie nad rodziną, w której pojawiają się jakieś kryzysy, jakaś patologia czy jakieś deficyty. Niestety sąd nie dał wiary pracownikowi. Dzisiaj mamy tragedię (…)

Prezenterka telewizyjna:

(…) miejski ośrodek pomocy społecznej złożył pięć zawiadomień do sądu rodzinnego. Mimo to nie było reakcji. “To pokazuje konieczność reformy polskiego sądownictwa” — tak ocenił publicysta Jerzy Jachowicz.

Publicysta Jerzy Jachowicz, “Sieci”:

(…) Jeżeli otworzymy Internet i wrzucimy hasło “patologie sądów rodzinnych”, to przeczytamy niewiarygodne historie, jakie zdarzają się w sądach rodzinnych. To jest: ((są one)) traktowane z punktu widzenia tego środowiska jako drugiej kategorii sądy. Idą tam ludzie nie zawsze w pełni przygotowani, i często tacy, którzy nie sprawdzają się w sądach karnych, a także w sądach cywilnych, i przesuwani są do sądów rodzinnych. (…) zawiodły zarówno sąd rodzinny w Częstochowie, jak i później w drugim mieście (…)

Potrzeba zaangażowania społecznego w 2023 r. (2023-05-10, “Rzeczpospolita”)

Adwokat Natalia Klima-Piotrowska, przewodnicząca komisji praw człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej:

(…) Natomiast w typowych sprawach rodzinnych, dotyczących władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów z matką lub ojcem, albo umieszczenia w pieczy zastępczej, dziecko nie ma swojego reprezentanta prawnego, bo formalnie nie jest uczestnikiem takiego postępowania. Jeśli pozwala na to stan jego stan umysłowy oraz poziom rozwoju i dojrzałości, powinno zostać wysłuchane przez sąd w każdej sprawie, która go dotyczy. (…) Wystarczy porównać sytuację rodziny Kamila z tą, która dwa miesiące temu spotkała Angelikę Domańską. Jak wynika z doniesień medialnych, kobiecie odebrano syna, który jest dzieckiem z niepełnosprawnością, po tym, jak w mediach społecznościowych ujawniła ona, że z powodu dotykających ją problemów myśli czasem o rozszerzonym samobójstwie. Patrząc na to w sposób zero-jedynkowy, system zadziałał, choć w mojej opinii — nadmiernie, skoro zdaniem lekarzy matka nie stanowiła zagrożenia dla siebie czy dziecka. W przypadku chłopca z Częstochowy, mimo że pojawiały się informacje, iż dzieje się coś złego, to taka decyzja nie została podjęta. Nie zapobiegniemy tragediom, jeśli nie wdrożymy wypracowanego i powszechnie uznanego standardu postępowania (…) Niestety, do takich tragedii będzie dochodziło, jeśli otoczenie nie będzie odpowiednio reagowało. Pamiętajmy, że przemoc karmi się milczeniem.

Add comment

Fill out the form below to add your own comments